Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych

Udało nam się podjąć współpracę z Fundacją Postscriptum. Owocem tej współpracy jest drugi projekt dla Seniorów pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji”. Jego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 20 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących Gminę Zakrzówek. Projekt realizujemy w terminie 01.06.2022-10.12.2022 r.

Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.ET.4171.13.2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2022.

Warsztaty z obsługi urządzeń technologicznych oraz obróbki zdjęć

Warsztaty z obsługi urządzeń technologicznych oraz obróbki zdjęć to zdobywanie nowych umiejętności, a także miło spędzony czas w gronie znajomych.

Plenerowa wycieczka fotograficzna

Jednym z wielu działań w ramach projektu jest plenerowa wycieczka fotograficzna.

Współpraca z Fundacją Postscriptum

Kolejny raz udało nam się podjąć współpracę z Fundacją Postscriptum. Owocem współpracy jest drugi projekt dla Seniorów.