Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych

Udało nam się podjąć współpracę z Fundacją Postscriptum. Owocem tej współpracy jest drugi projekt dla Seniorów pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji”. Jego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 20 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących Gminę Zakrzówek. Projekt realizujemy w terminie 01.06.2022-10.12.2022 r.

Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.ET.4171.13.2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2022.

Wyjazd do Teatru Osterwy w Lublinie

Seniorzy wzięli udział w wyjeździe do Teatru Osterwy w Lublinie na sztukę pt.: „Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim – spektakl dla seniorów”.

Spotkanie podsumowujące

8 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji”.

Grupowa fizjoterapia ruchowa – relacja

Grupowa Fizjoterapia Ruchowa dla Seniorów w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Grupowa fizjoterapia ruchowa

Grupa Seniorów rozpocznie zajęcia grupowej fizjoterapii ruchowej.

Kolejna muzykoterapia – relacja

Tak ćwiczą Seniorki na zajęciach z Muzykoterapii w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Kolejne zajęcia z muzykoterapii

Kolejne zajęcia z Muzykoterapii dla Seniorów odbędą się 19 października 2022 r.

Muzykoterapia – relacja

Muzykoterapia dla grupy seniorów biorących udział w projekcie.

Niebawem muzykoterapia

12 października 2022 r. o godzinie 11:00 zapraszamy Seniorów biorących udział w projekcie do Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek na zajęcia z Muzykoterapii.

Warsztaty z obsługi urządzeń technologicznych oraz obróbki zdjęć

Warsztaty z obsługi urządzeń technologicznych oraz obróbki zdjęć to zdobywanie nowych umiejętności, a także miło spędzony czas w gronie znajomych.

Plenerowa wycieczka fotograficzna

Jednym z wielu działań w ramach projektu jest plenerowa wycieczka fotograficzna.

Współpraca z Fundacją Postscriptum

Kolejny raz udało nam się podjąć współpracę z Fundacją Postscriptum. Owocem współpracy jest drugi projekt dla Seniorów.