Od „Jutrzenki” do „Jutrzenki”

Publikacja „Od »Jutrzenki« do »Jutrzenki«. Z dziejów spółdzielczości spożywców, zaopatrzenia i zbytu oraz rolniczo-handlowej na terenie Gminy Zakrzówek w latach 1907-2022” autorstwa Pana Henryka Krawca powstała w ramach realizacji operacji pn. „Publikacje i wydarzenia promujące walory Ziemi Kraśnickiej”, w ramach realizacji projektu „Od Jutrzenki do Jutrzenki” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 644,00 zł.
Uzyskane dofinansowanie w ramach Małych Grantów LGD Ziemi Kraśnickiej wynosi 13 184,00 zł.