Seniorzy 2024

Po raz kolejny, wspólnie z Fundacją Postscriptum realizujemy projekt dla Seniorek i Seniorów w wieku 60+ z Gminy Zakrzówek: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025)”.

Projekt realizowany przez Fundacja Postscriptum zgodnie z umową nr DZP.AP.4171.20.2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2024.