Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych 2023

Wspólnie z Fundacją Postscriptum realizujemy projekt dla Seniorek i Seniorów w wieku 60+ z Gminy Zakrzówek: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025)”.

Projekt realizowany przez Fundację Postscriptum zgodnie z umową nr DZP.AD.4171.13.2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023.

Nabór

Otwieramy nabór do projektu.