KGW w Gminie Zakrzówek

ostatnia aktualizacja: 25 września 2023

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrzycy

Rozpoczęcie działalności KGW w Bystrzycy notuje się na początek lat 60-tych. Początkowo działało ono przy Kółku Rolniczym. W tej chwili jesteśmy samodzielną organizacją skupiającą w swym gronie kilka pokoleń gospodyń wiejskich, które swym zaangażowaniem i pracą przyczyniają się do rozwoju i promocji naszej małej Ojczyzny jaką jest nasza wioska. Bardzo ważne jest to, że nasze koło powiększa się o młode członkinie. W chwili obecnej liczy ono 35 pań. Bierzemy czynny udział w różnego typu konkursach i festynach organizowanych na terenie naszej gminy, a także i powiatu, dowodem czego są dyplomy i podziękowania. Współpracujemy z OSP w Bystrzycy jak również z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy. Prowadzimy wypożyczalnię naczyń, z której korzystają mieszkańcy naszej wsi i nie tylko. Jednak najważniejsze jest to, że chętnie przy różnych okazjach spotykamy się we własnym gronie, aby kultywować i podtrzymać tradycje kół gospodyń wiejskich. W marcu 2020r. KGW wzięło udział w konkursie lubelskim półfinale konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa i zajęło 3 miejsce w kategorii na szarlotkę.

przewodnicząca: Lucyna Drąg ▪ ilość osób wchodzących w skład: 35

Koło Gospodyń Wiejskich Majdan-Grabina

KGW w Majdan-Grabina zostało założone w 1960 roku i od tamtego czasu funkcjonuje, działa i istnieje do chwili obecnej. Jesteśmy dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich działającą w ramach organizacji kółek rolniczych(Ustawa z dnia 8 października 1982 r.),w 2008 roku WZRKiOR w Lublinie zarejestrowało nasze Koło jako samodzielne KGW w Majdan-Grabina i nadano nam numer identyfikacyjny REGON. .Od początku swojej działalności gospodynie podejmowały inicjatywy kulturalne mające na celu kultywowanie regionalnych zwyczajów i obrzędów. Panie aktywnie włączały się w życie społeczności lokalnej poprzez: organizowanie różnych kursów garmażeryjnych i ciastkarskich; wypożyczanie pralki ,,Frania” i maglownicy, szatkownicy; sprzedaży kurcząt; występy artystyczne; pokazy robienia palm; wycieczki; wypożyczalnia naczyń; organizowanie zabaw wiejskich; aerobik; pomoc przy budowie kapliczki i dbanie o jej wizerunek; organizowanie Dnia Kobiet; branie udziału w dożynkach i festynach; coroczne wykonywanie wianka dożynkowego; wystawy własnych prac (rękodzieło). Dorobek KGW odzwierciedlają liczne dyplomy, wyróżnienia, nagrody, co prezentuje kronika. Panie z KGW to wulkany energii i niezwykłe talenty. Nasze zaangażowanie wynika z miłości do środowiska, w którym żyjemy od wielu pokoleń, a co najważniejsze-przekazujemy swoją energię i temperament lokalnej społeczności. Nasze Koło na chwilę obecną liczy 45 członkiń. Działalność nasza skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej, zwyczajów.

przewodnicząca: Iwona Zielonka

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Majdan-Grabina „Trześniarze”

KGW w Majdanie-Grabinie powstało w 1963 r. Liczyło wówczas 27 członkiń, z każdym rokiem ich przybywało nawet do ponad 50-ciu. Działające we wsi Kółko Rolnicze finansowo wspierało nowo powstałe Koło. We współpracy z O S P organizowane były zabawy taneczne. KG W zajmowało się rozprowadzaniem warzyw, kwiatów, krzewów, kurcząt, grzybni. Uzyskane środki przeznaczane były na zakup min. zastawy stołowej, stołów, itp. Dzięki współpracy z SKR-em, Gminą, GS-em, Bankiem Spółdzielczym, ODR-em wyjeżdżały na wycieczki krajoznawcze, organizowały kursy dla mieszkańców. Niedawno reaktywowane KGW liczy 31 członkiń. Chcemy, jak dawniej, współpracować z miejscową OSP, mieszkańcami, instytucjami i organizacjami z naszej Gminy, jak też z LGD, ODR-em w Kraśniku. Planujemy organizować warsztaty, spotkania, szkolenia, wyjazdy. Swoją aktywnością i pracą chcemy kultywować lokalne tradycje i tym promować naszą wieś i Gminę.

przewodnicząca: Jadwiga Łukasik ▪ ilość osób wchodzących w skład: 43

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudkach

Nasze koło powstało w czerwcu 2019 roku. Od samego początku dzięki mobilizacji naszych Pań staramy się działać prężnie i brać udział w różnego rodzaju uroczystościach społecznych. Jesteśmy pierwszymi organizatorami I-go Integracyjnego Kongresu KGW w Gminie Zakrzówek. Członkiniami naszego koła są młode dziewczyny zawsze gotowe. To dopiero nasze początki, ale mocno wierzę, że z każdym rokiem będzie nam przybywało pomysłów i chęci do działania dla naszej społeczności. W marcu 2020r. KGW wzięło udział w konkursie lubelskim półfinale konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa i zajęło 2 miejsce w kategorii na potrawę z wykorzystaniem lubelskich jabłek.

przewodnicząca: Iwona Bral ▪ ilość osób wchodzących w skład: 21

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku Drugim

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku Drugim prowadzi swoją działalność od 2001 r. Członkowie Koła podejmują różne inicjatywy oraz organizują spotkania w swojej Wsi z okazji różnych uroczystości tj. Dożynki Parafialne, Andrzejki, Ostatki, spotkania kulinarne. Jego członkowie na przestrzeni lat uczestniczą w wielu uroczystościach takich jak: Powiatowy Przegląd Twórczości Wsi, Przegląd Kolęd i Pastorałek w Trzydniku Dużym, Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe w Annopolu. Uczestniczą w konkursach na najładniejszy wieniec dożynkowy na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Organizują stoiska promocyjne na imprezach gminnych: Dożynki, Święto mleka i miodu, Święto malin i inne. Biorą udział w uroczystościach organizowanych przez LGD takich jak: Wigilia, Dzień Kobiet i innych odbywających się na terenie naszej gminy.

przewodnicząca: Joanna Sokół ▪ ilość osób wchodzących w skład: 16

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku Pierwszym

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku Pierwszym powstało w lutym 2007 r. Pomysł utworzenia koła zrodził się w myślach i sercach kobiet, które pragnęły krzewić kulturę ludową naszej wsi i zaszczepić ją w sercach młodzieży. Na początku powstał zespół ludowy „Rudniczaki”, potem panie postanowiły założyć koło gospodyń. Założenie koła nie było żadną trudnością, gdyż wszystkie członkinie mają wiele zapału, chęci i wiary w siebie. Niektóre członkinie należą także do Rady Kobiet w Kraśniku oraz śpiewają w chórze parafialnym. Panie z Koła organizują zabawy ostatkowe, Andrzejki, Dzień Kobiet. Spotykają się także przy kawie i ciastku aby przygotować różne ozdoby świąteczne, organizują też warsztaty kulinarne. Panie były zapraszane do Szkół Podstawowych w Rudniku Drugim, Studziankach, Zakrzówku i Kraśniku aby zorganizować dzieciom pokaz wicia palm, robienia stroików oraz pisania pisanek. W roku 2009 dzięki staraniom przewodniczącej Koła Gospodyń, nasz regionalny produkt „Rudnicki pieróg jaglany” został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. W roku 2018 Koło Gospodyń Wiejskich zostało zarejestrowane w ARiMR i otrzymało dotację na rozwój koła w wysokości 4000 zł. Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje wieś na dożynkach gminnych oraz innych ważnych uroczystościach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

przewodnicząca: Irena Maziarz ▪ ilość osób wchodzących w skład: 37

Koło Gospodyń Wiejskich w Studziankach

Koło Gospodyń Wiejskich w Studziankach ma bardzo długą tradycję o większej lub mniejszej intensywności działania. Na podstawie przekazów ustnych pierwsze Koło powstało jeszcze przed wojną. Reaktywacja KGW w Studziankach w obecnym składzie nastąpiła 01.06.2018r. Funkcję przewodniczącej objęła Jolanta Wierzchowska, którą piastuje do dziś. Koło skupia w swoich szeregach 18 członkiń, lecz jest ciągle otwarte dla nowych osób. Budującym jest fakt, że większość członkiń to osoby młode, energiczne, z zapałem do działania, nowoczesne, a jednocześnie pełne szacunku do tradycji i kultury wiejskiej. Koło zostało zarejestrowane w ARiMR i działa według zadań określonych w statucie. Pełni rolę integrującą, zwiększającą poczucie tożsamości i przynależności do lokalnej wspólnoty; wzmacnia więzi międzyludzkie. Wspiera akcjami charytatywnymi potrzebujących z naszej społeczności i nie tylko. Bierze czynny udział w imprezach folklorystycznych i patriotycznych na terenie gminy i regionu. Uczestniczy w szkoleniach, kongresach i zjazdach.

przewodnicząca: Jolanta Wierzchowska ▪ ilość osób wchodzących w skład: 17

Koło Gospodyń Wiejskich w Studziankach Kolonii

Koło Gospodyń Wiejskich w Studziankach-Kolonii powstało w 2018 r. Wcześniej w latach 60-tych istniało już koło, do którego należały nasze mamy i babcie. Zachęcone przez poprzedniczki postanowiłyśmy kontynuować tę tradycję. Nasze koło liczy 25 członkiń. Jesteśmy młodym kołem jednak staramy się uczestniczyć w życiu wsi i gminy. Organizujemy spotkania i stoiska promujące nasze koło i wieś. Uczestniczyliśmy w Święcie Mleka, Dożynkach Gminnych, pikniku KGW u Rudkach. Jesteśmy zgranym zespołem ze świeżymi pomysłami na przyszłość i otwarci na nowe wyzwania.

przewodnicząca: Magdalena Dudzińska ▪ ilość osób wchodzących w skład: 19

Koło Gospodyń Wiejskich w Sulowie

KGW w Sulowie założone zostało w 1974 roku, pierwszą przewodniczącą została Janina Widomska. Od początku bardzo aktywnie działało, jako pierwsze w gminie miało wypożyczalnię naczyń, organizowało przedstawienia, tj. Jasełka, Herody. Z inicjatywy Koła powstał zespół „Sulowiacy”, który w 2019 roku obchodził jubileusz 45-lecia działalności. W grudniu 2018 roku Koło zostało zarejestrowane w ARiMR. Obecnie skupia 38 Pań, które aktywnie włączają się w życie lokalnej społeczności, podejmują inicjatywy kulturalne mające na celu kultywowanie lokalnych zwyczajów i tradycji. Koło uczestniczy w organizacji min. pokazów kulinarnych, rękodzieła, stoisk promocyjnych i imprez okolicznościowych. KGW jest organizacją otwartą, współdziałającą międzypokoleniowo, skupiającą zarówno maki oraz córki. To dzięki ich wspólnemu doświadczeniu Koło ma wsparcie w planowaniu dalszej działalności.

przewodnicząca: Renata Szuba ▪ ilość osób wchodzących w skład: 31

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzówku

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzówku powstało w 2022 roku. Pierwszy sukces odniosło podczas Bitwy Regionów 2022 zdobywając II miejsce (bon o równowartości 800 zł) za potrawę „Bliżej Natury”. Koło bardzo aktywnie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach poprzez pomoc przy ich organizacji lub organizując je samodzielnie.

przewodnicząca: Magdalena Łukasik ▪ ilość osób wchodzących w skład: 13

Stowarzyszenie KGW w Zakrzówku

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzówku powstało w październiku 2019 r. Chociaż jesteśmy młodą organizacją możemy pochwalić się następującymi działaniami: zorganizowanie spotkania andrzejkowego mającego na celu przypomnienie dawnych zwyczajów ludowych i regionalnej kuchni, przygotowanie wigilijnych paczek dla samotnych z naszej gminy (przy pomocy Pana Wójta), przeprowadzenie zajęć kulinarnych podczas ferii zimowych 2020 w Gminnym Domu Kultury. Na dożynkach powiatowych w Dzierzkowicach w 2020r. zajęłyśmy III miejsce w konkursie na wieniec dożynkowy. Najważniejszymi celami naszego stowarzyszenia są: pomoc społeczne i działalność charytatywna, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, działalność na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, propagowanie kultury wiejskiej, rozwój kultury ludowej, pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Jesteśmy otwarte na wszelką współpracę z osobami i organizacjami w celu realizacji zadań związanych z rozwojem kultury ludowej, ekologii, pomocy społecznej i charytatywnej, prowadzenia działań na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich czy przeciwdziałania patologiom społecznym. Zachęcamy do dołączenia do naszej organizacji. Członkiem naszego Stowarzyszenia może być niemal każda osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania.

przewodnicząca: Marzena Kloc ▪ ilość osób wchodzących w skład: 16

Klub Kobiet Aktywnych „Przystań”

Klub Kobiet Aktywnych „Przystań” w Zakrzówka skupia 30 kobiet z gminy Zakrzówek, które należą także do Gminnej Rady Kobiet w Zakrzówku. Klub powstał w 2015 r. w ramach projektu Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych 60+ współfinansowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu ASOS. Następnie wzmacniał się i rozwijał poprzez udział w kolejnych projektach FIO i ponownie ASOS. W roku 2019 korzystałyśmy ze wsparcia Gminy Zakrzówek poprzez realizowanie zadań publicznych kierowanych do organizacji pozarządowych. W ciągu 5 lat naszej działalności odbyłyśmy dziesiątki różnorodnych warsztatów (tańca, fotograficzne, rękodzieła, psychologiczne, aktywizacyjne). Uczestniczyłyśmy w wyjazdach do teatru, wyjazdach studyjnych i wycieczkach. Podjęłyśmy kilka inicjatyw lokalnych, tj. wernisaż dla lokalnych twórców, ukwiecenie centrum Zakrzówka, kawiarenka, która weszła na stałe do programu imprez plenerowych gminy i powiatu. Współpracujemy z podobnymi klubami kobiet w Bychawie, Wilkołazie i Radecznicy oraz innymi organizacjami pozarządowymi, tj. Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku, Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie i innymi podmiotami.