Spotkanie podsumowujące

8 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji” (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025), który był realizowany w CkiB w Zakrzówku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział!

Zdjęcia ze spotkania na naszym Facebooku

Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.ET.4171.13.2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2022.

← Strona główna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 2023”