Współpraca z Fundacją Postscriptum

Kolejny raz udało nam się podjąć współpracę z Fundacją Postscriptum. Owocem współpracy jest drugi projekt dla Seniorów, który zaczynamy realizować już od dzisiaj.

Otwieramy rekrutację! Zapraszamy Seniorów i Seniorki (w wieku 60+ i więcej) zamieszkujących na terenie Gminy Zakrzówek.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Rekrutacja potrwa do 30.06.2022 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w naszej siedzibie w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 81 825 38 49.

Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.ET.4171.13.2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2022.

← Strona główna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 2023”