Aktywni Seniorzy w Gminie Zakrzówek

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Zakrzówek” w ramach IV rundy konkursu „Generacja 6.0” ogłoszonego przez Fundację BGK. Projekt realizujemy od 03.01.2022 do 31.06.2022. Całkowita wartość dofinansowania w ramach programu wynosi 15 000,00 zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa, kulturalna) 20 Seniorów zamieszkujących Gminę Zakrzówek. W ramach projektu zostanie przeprowadzone aż 112 godzin zajęć, w tym wyjazdy fizjoterapeutyczne na basen, wyjazd do teatru i wiele innych.

Wyjazd do teatru

Nasi Seniorzy wciąż aktywni! Czas na przeżycia duchowe i wyjazd do teatru. Mamy nadzieję, że wrażenia po obejrzeniu spektaklu „Psie

Kolejna muzykoterapia

Nasi muzykalni Seniorzy w formie! Dzisiejsza muzykoterapia była kolejnym nowym doświadczeniem dla grupy seniorów biorących udział w projekcie. Gra na

Aqua aerobik

Nasze Seniorki ciągle aktywne. Gratulujemy kondycji i zapału. TAK TRZYMAĆ drogie Panie! Wyjazd w ramach projektu pn. „Aktywni Seniorzy w

Kolejne zajęcia z muzykoterapii

Czy wiesz, że zostało naukowo udowodnione, że dźwięki oddziałują na ludzki układ wegetatywny, krążenia oraz oddechowy? Muzyka, wywiera pozytywny wpływa,

Zajęcia z muzykoterapii

Rozwijanie samowiedzy i budowanie pozytywnej samooceny, wzrost pewności siebie, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, zmniejszanie napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzanie ekspresji własnych

Muzykoterapia

W poniedziałek 22 kwietnia rozpoczynamy kolejny etap projektu pn.: „Aktywni Seniorzy w Gminie Zakrzówek”. Nowy tydzień rozpoczniemy tańcem i muzykowaniem!

Grupowa fizjoterapia ruchowa

Podczas fizjoterapii terapeuta przedstawia Seniorom najważniejsze formy ruchowo-terapeutyczne oraz stosuje je w praktyce podczas zajęć. Seniorzy z naszej gminy chętnie

Warsztaty z obsługi urządzeń technologicznych

Realizowano warsztaty z obsługi urządzeń technologicznych oraz obróbki graficznej zdjęć.

Zakup aparatu fotograficznego

Zakupiony został aparat fotograficzny SONY DSC-HX60.

Nabór

CKiB zachęca Seniorów 60+ do udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. Aktywni Seniorzy.