Biblioteka

ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2024

Godziny otwarcia:

Telefon/fax: 81 821 50 36

E-mail: zakrzowekbiblioteka@gmail.com

Katalog Primo Biblioteki: https://omnis-krasnicki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=48OMNIS_KR:48OMNIS_KR_7

Działalność:

 • Udostępnianie na miejscu słowników, encyklopedii ogólnych i specjalistycznych oraz podstawowych opracowań wielu dziedzin wiedzy i albumów.
 • Fachowe doradztwo informacyjne w zakresie doboru i wyszukiwania piśmiennictwa na konkretny temat.
 • Profesjonalna pomoc przy korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych.
 • Dostarczanie książek, czasopism i książki mówionej osobom chorym i niepełnosprawnym do domu.
 • Popularyzacja czytelnictwa – organizowanie wystaw, konkursów, spotkań autorskich we współpracy z wydawnictwami oraz kiermaszów taniej książki.
 • Współpraca z lokalnymi partnerami.
 • Wypożyczanie książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

Jak korzystać z biblioteki?

Korzystanie z usług biblioteki jest proste. Aby wypożyczać nasze zbiory trzeba zapisać się do wybranej biblioteki.
Czytać książki na miejscu lub uczestniczyć w organizowanych przez nas imprezach można bez zapisu.
Zasady korzystania z bibliotek reguluje regulamin GBP.
Poniżej podajemy najważniejsze informacje.

Jak zapisać się do biblioteki?

Dzieci i młodzież do lat 8 zapisują rodzice lub opiekunowie.
Aby zapisać się do biblioteki należy:

 • przedstawić bibliotekarzowi swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL
 • wypełnić karty zapisu oraz zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

Możesz korzystać z kilku bibliotek.

Czy konieczne są jakieś opłaty?

Książki wypożyczane są we wszystkich bibliotekach bezpłatnie.
W bibliotekach karta czytelnika upoważnia jej posiadacza do:

 • wypożyczania książek,
 • korzystania z mediów udostępnianych na miejscu,
 • korzystania z komputerów i Internetu.

Album
„Gmina Zakrzówek – w dolinie Bystrzycy”
wydany przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Zakrzówku: