Wyjazd do Teatru Osterwy w Lublinie

Seniorzy biorący udział w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025) 18 grudnia w ramach działania wzięli udział w wyjeździe do Teatru Osterwy w Lublinie na sztukę pt.: „Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim – spektakl dla seniorów”.

← Strona główna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 2023”