Kontakt

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek

Żeromskiego 24B
23-213 Zakrzówek

81 825 38 49
531 011 529

ckib@zakrzowek.pl
ckibzakrzowek@gmail.com

fb.com/ckibzakrzowek/