Plenerowa wycieczka fotograficzna

Rozpoczęliśmy działania w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)”, którego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 20 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących Gminę Zakrzówek.

Jednym z wielu działań w ramach projektu jest plenerowa wycieczka fotograficzna. Pod linkiem przedstawiamy krótką fotorelację i zdjęcia wykonane przez uczestników projektu. Zdjęcia zostaną wykorzystane podczas warsztatu z obsługi urządzeń technologicznych oraz obróbki graficznej zdjęć.

Miłego oglądania!

← Strona główna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych”