Grupowa fizjoterapia ruchowa

Rozpoczynamy kolejny etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)”, którego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 20 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących Gminę Zakrzówek.

Już w ten piątek 21 października o godz. 8:30 grupa Seniorów rozpocznie zajęcia grupowej fizjoterapii ruchowej w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek! Obecność obowiązkowa.

← Strona główna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 2023”