Grupowa fizjoterapia ruchowa – relacja

Grupowa Fizjoterapia Ruchowa dla Seniorów w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.ET.4171.13.2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2022.

FOTOGRAFIE DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKU

← Strona główna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych”