Zespoły działające w Gminie Zakrzówek

ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2023

„Rudniczaki”

Skład zespołu tworzą głównie mieszkańcy Rudnika. Zawsze odpowiadają na potrzeby społeczne, chętnie biorąc udział w lokalnych i regionalnych przeglądach zespołów folklorystycznych oraz uroczystościach kościelnych. „Rudniczaki” w swoim dorobku mają piosenki i pieśni ludowe, kościelne, żołnierskie, biesiadne. Zespół występuje przy różnych okazjach, na imprezach organizowanych na terenie Gminy i poza nią z dużym zaangażowaniem kultywując tradycje ludowe.

„Sulowiacy”

Zespół teatralno-śpiewaczy „Sulowiacy” powstał przy Kole Gospodyń Wiejskich w Sulowie w 1974r. Debiut sceniczny zespołu miał miejsce 5 kwietnia 1975r. w Sulowie, kiedy wystawiono sztukę H. Sienkiewicza pt. „Zagłoba swatem”. Obecnie zespół liczy 12 osób wraz z akompaniatorem. Na przestrzeni lat stał się on wizytówką i znakiem rozpoznawczym wsi Sulów oraz Gminy Zakrzówek. Od początku istnienia zespół uczestniczył w licznych przeglądach i festiwalach prezentując na nich sztuki teatralne, widowiska obrzędowe, pieśni weselne, regionalne. Występowali na wielu przeglądach i festiwalach.

Zespół za swoją twórczość artystyczną otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. W 2011 r. otrzymał Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za wkład w rozwój kultury Województwa Lubelskiego. Z okazji 40-lecia działalności zespołu wydana została płyta z jego piosenkami. W 2019r. podczas jubileuszu 45-lecia został on odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz została mu wręczona nagroda okolicznościowa Marszałka Województwa Lubelskiego.