Nabór do projektu AKTYWNY SENIOR

Wspólnie z Fundacja Postscriptum ogłaszamy NABÓR Seniorek i Seniorów w wieku 60+ z Gminy Zakrzówek do udziału w bezpłatnym projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025)”.

Projekt realizowany będzie w terminie 02.04.2024 – 11.12.2024 r.

W ramach projektu zaplanowane są takie działania jak:

  • międzypokoleniowe warsztaty z zakresu tworzenia drzewa genealogicznego,
  • grupowa fizjoterapia ruchowa,
  • muzykoterapia,
  • wyjazd do teatru do Lublina,
  • spotkanie podsumowujące.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem +81 825 38 49 oraz w siedzibie CKiB. Wsparciem zostanie objętych 30 osób. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja potrwa do 31.05.2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej https://fundacjapostscriptum.eu/projekty/ oraz w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24 b, 23-213 Zakrzówek.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (81 825 38 49), mailowego (ckibzakrzowek@gmail.com) lub osobistego w siedzibie CKiB.

Projekt realizowany przez Fundacja Postscriptum zgodnie z umową nr DZP.AP.4171.20.2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2024.