Zajęcia z muzykoterapii

Rozwijanie samowiedzy i budowanie pozytywnej samooceny, wzrost pewności siebie, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, zmniejszanie napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzanie ekspresji własnych uczuć i przeżyć – to tylko niektóre z celów MUZYKOTERAPII!

Podczas terapii naszym kochanym Seniorkom uśmiech nie schodził z twarzy, co widać na zamieszczonym filmie. Dziękujemy za obecność i do następnego!

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV.

← Strona główna projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Zakrzówek”