Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”

Zajęcia będą odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 14:00-17:00. W trakcie spotkań w Sali Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek będziemy rozwijać zainteresowania i umiejętności dzieci poprzez grupowe zajęcia plastyczne, techniczne i sportowe. W ramach wspólnych zajęć odbywać się będą również różnego rodzaju warsztaty psychoedukacyjne. Dzieci objęte wsparciem Programu Umacniania Rodziny będą mogły również korzystać z posiłku, jak również brać udział w wycieczkach i wyjazdach o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym.

Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” to działania o charakterze profilaktycznym, które skierowane są do rodzin, które doświadczają różnego rodzaju trudności życiowych tj. problemy natury zdrowotnej, ekonomicznej czy kryzysy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach Programu oferujemy zajęcia świetlicowe, wsparcie psychologiczne, pomoc edukacyjną, wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo prawne, udział w wyjazdach i wycieczkach rodzinnych, jak również pomoc rzeczową.