Grupa Lubelska

Uczestnicy wystawy Grupa Lubelska – malarstwo:

Jarosław Drążek
Artur Gołębiowski
Agnieszka Kaznowska
Jacek Kośmiński
Hanna Korzeniowska
Kazimierz Kraczoń

Jacek Kwiatkowski
Tatiana Majewska
Ewelina Maliborska
Dariusz Płecha
Artur Przybysz
Urszula Tomasiak

Grupa Lubelska Malarstwo 2021

Nazwa Grupa Lubelska pojawiła się w Stowarzyszeniu Akwarelistów Polskich już kilka lat temu. Jako pierwszy użył jej prezes Stowarzyszenia – Ryszard Rogala, tytułując tak artystów akwarelistów związanych z Lubelszczyzną. Miano to, chociaż nieformalne, w naturalny sposób do nas przylgnęło, zostało zaakceptowane i dziś zaczyna być już pewna marką.

Grupę Lubelską tworzą zaprzyjaźnieni ze sobą artyści: Tatiana Majewska, Ewelina Maliborska, Artur Gołębiowski, Bartłomiej Michałowski, Kazimierz Kraczoń, Jarosław Drążek, Jacek Kwiatkowski, Artur Przybysz i Dariusz Płecha. Z ziemią lubelską związani jesteśmy przez miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania. Łączy nas chęć popularyzowania akwareli jak i szacunek dla tradycyjnego malarstwa, warsztatu i estetyki. Dzięki naszej współpracy udało nam się w ciągu krótkiego czasu zorganizować w Lublinie dwa plenery akwarelowe zakończone wystawami zbiorowymi oraz wiele wystaw indywidualnych, które były bardzo dobrze odebrane przez publiczność. Autorami prac byli zarówno twórcy lubelscy, jak i liczący się akwareliści z innych części Polski. Lublin stał się ważnym ośrodkiem promującym malarstwo akwarelowe. Natomiast w ramach projektu „Grupa Lubelska i przyjaciele”, do którego zapraszamy zaprzyjaźnionych z nami artystów spoza Lubelszczyzny, odbyły się trzy wystawy: „Akwarelowe przestrzenie” w Muzeum Historii Miasta Lublina, „Między światłem i kolorem” w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz „Akwarelowe Bełżyce” w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

Część członków Grupy Lubelskiej oprócz akwareli uprawia także malarstwo oleje, akrylowe, rysunek ilustrację czy grafikę. Nasze zainteresowania nie zamykają się więc tylko w technikach wodnych. Naturalną konsekwencją takiej postawy było dołączenie w ubiegłym roku do naszego grona Jacka Kośmińskiego – artysty związanego z Kazimierzem Dolnym, który tworzy obrazy olejne.

Wystawa „Grupa Lubelska – malarstwo 2021” jest właściwie pierwszy wspólnym pokazem naszych prac bez zaproszonych gości z poza Lubelszczyzny. Możecie tu Państwo jednak zobaczyć także obrazy sympatyzujących z nami: Magdaleny Brauze, Agnieszki Kaznowskiej i Hanny Korzeniowskiej. Nie są oni członkami Grupy, ale były z nami niemal od początku naszego istnienia i są mocno zaangażowane w naszą działalność.

To także nasze dobre duchy. Gościem specjalnym, który zaprezentuje z nami swoje akwarele jest współorganizatorka wystawy – Pani dr Urszula Tomasiak. Prezentujemy Państwu prace o bardzo różnej tematyce, które powstały w ciągu ostatniego półtora roku – w czasie, w którym działalność wystawiennicza została znacznie ograniczona, a właściwie na wiele miesięcy zamarła zupełnie. Tworzyliśmy zamknięci w domach, pracowniach, nie spotykając się ze sobą, ograniczając kontakty jedynie do rozmów telefonicznych. Był to trudny czas dla wszystkich, ale artystów dotknął szczególnie. My przecież malujemy dla publiczności i potrzebujemy spotkań z odbiorcami jaka i innymi artystami. To nas napędza do dalszej, intensywnej pracy. Wystawy są jak łyk świeżego powietrza. One są tlenem dla każdego aktywnego artysty. Z niekłamana radością zapraszam więc Państwa na „popandemiczną” prezentacją naszych ostatnich dokonań. Mamy nadzieję, że to także powrót do normalności wystawienniczej i artystycznej oraz do regularnych spotkań z widzami.

Dariusz Płecha

Album ze zdjęciami z wernisażu na naszym Facebooku