Trwa przebudowa miejsca pamięci

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek realizuje zadanie pn. „Przebudowa miejsca upamiętniającego osoby rozstrzelane w Zakrzówku 25 października 1943r.” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Zadanie polega na upamiętnieniu grupy osób rozstrzelanych przez Niemców 25 października 1943 roku na łące w miejscowości Zakrzówek, pochodzących z terenu Gminy Zakrzówek, Wilkołaz, Modliborzyce. W ramach realizowanego projektu wykonana zostanie nowa pozioma płyta na istniejącej symbolicznej mogile, wykonane zostaną dwie pionowe płyty zawierające inskrypcję o miejscu oraz wykaz osób, które zginęły. Pomiędzy ustawionymi płytami znajdzie się płaskorzeźba przedstawiająca godło Polski. Teren wokół pomnika zostanie utwardzony oraz zagospodarowany.

Całkowita wartość zadania wynosi 50 330,00 zł, kwota dofinansowania 40 000,00 zł.