Rekonstrukcja Walk na Ziemi Zakrzowieckiej – relacja

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek realizuje projekt pn. „Nasze drogi do Niepodległości” współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji. Celem projektu jest wyznaczenie oraz oznakowanie szlaku tematycznego prowadzącego przez miejscowości Gminy Zakrzówek. Wyznaczony szlak jest ściśle związany z działaniami mającymi związek z odzyskaniem Niepodległości. Celem jest upamiętnienie ludzi i wydarzeń nawiązujących do walk o odrodzoną Polskę. Elementem promującym i towarzyszącym działaniom projektowym była Rekonstrukcja Walk, które rozegrały się w ostatnich dniach września 1939 roku, na ziemi zakrzowieckiej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Rekonstruktorzy:
– GRH Pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze,
– GRH im.por. Konrada Bartoszewskiego ps.Wir z Biłgoraja,
– GRH im. Hieronima Dukatewskiego Zapory z Bełżyc,
– GRH im.Wojciecha Lisa ps. Mściciel z Mielca,
– GRH Ordon z Łańcuta,
– GRH Zakłady Południowe ze Stalowej-Woli,
– Patriotyczna Piłatka,
odtworzyli epizody związane z przemarszem przez Zakrzówek brygady kowelskiej z Ośrodka Zapasowego w Kowlu i późniejszymi walkami toczonymi przez tę formację. Grupa Kowel wchodziła w skład zgrupowania płk. Tadeusza Zieleniewskiego, przedzierającego się w kierunku granicy węgierskiej. Grupą Kowel dowodził płk. Dypl. Leon Wacław Koc. Liczebność całego Zgrupowania płk. Zieleniewskiego szacowana jest na ponad 15 tyś. żołnierzy i ok. 700-800 oficerów, wszystkich rodzajów wojsk z artyleria, bronią maszynową, pewną ilością czołgów oraz licznymi taborami. Zgrupowanie jako całość istniało od 25 września od 2 października. Stoczyło szereg bitew z Niemcami i Sowietami, niekiedy jednocześnie m.in. pod Polichną, Janowem Lubelskim, Godziszowem, Dzwolą, Krzemieniem. Grupa pokonała dystans od Sobieskiej Woli do rzeki San. Skapitulowała 2 października we wsi Momoty Górne przed Sowietami. Żołnierze trafili w głąb Rosji, a oficerów wymordowano w Charkowie i innych miejscach. Część żołnierzy, a zwłaszcza młodych oficerów, wyrwała się z okrążenia i walczyła dalej w kraju i za granicą.

Relacja fotograficzna: NASZ FACEBOOK

Dziękujemy Wójtowi Gminy Zakrzówek Panu Józefowi Potockiemu za objęcie wydarzenia patronatem honorowym. Dziękujemy ks. Dariuszowi Ziółkowskiemu Proboszczowi Parafii pw. Św. Mikołaja w Zakrzówku, który wziął czynny udział w rekonstrukcji walk, jak również za wsparcie podczas organizacji. Dziękujemy Ochotniczym Strażom Pożarnym z Zakrzówka, z Majdanu-Grabina, Rudnika Drugiego, Bystrzycy oraz ze Studzianek za pomoc w przygotowaniach. Dziękujemy mieszkańcom Zakrzówka za pomoc w organizacji rekonstrukcji walk. Podziękowania kierujemy do Pana Henryka Rapy, Pitera Sueewsa, Roberta Bartnika, Wojciecha Ślusarza i Pawła Kawęckiego.

Największe podziękowanie kierujemy do Dowódcy Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej Pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze Pana Mirosława Wielgusa oraz Pana Leszka Łukasika, bo to w dużej mierze dzięki nim była możliwość przedstawienia tej inscenizacji. Dziękujemy Panu Stanisławowi Siembida za opracowanie scenariusza rekonstrukcji historycznej – Zakrzówek 2022 r. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Zakrzówka i Fotoreporterom ( Stefan Stypułkowski, IloveZaksa) za udział i obszerne fotorelacje. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w organizację i biorącym udział w wydarzeniu.

Całkowita wartość projektu pn. „Nasze drogi do Niepodległości”: 22 249,54 zł. Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.