POMOC FINANSOWA DLA UKRAINY

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek uruchomiło specjalne konto na które można wpłacać środki,
które zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom i potrzebującym mieszkańcom Ukrainy:

26 8717 1048 2003 3003 2109 0003
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/ Zakrzówek