Konkurs wieńca dożynkowego

Ogłaszamy Konkurs Gminny na Wieniec Dożynkowy!

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne z terenu Gminy Zakrzówek. Na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2022 r. Karty zgłoszeniowe prosimy składać w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Regulamin + karta zgłoszeniowa.

Zapraszamy do udziału!