Konkurs „Pszczoła to skarb”

Ogłaszamy coroczny konkurs „Pszczoła to skarb”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o pszczołach i produktach pszczelich, a także promowanie twórczości plastycznej.

  • Prace powinny przedstawiać pracę i życie pszczoły.
  • Technika i format prac dowolny.
  • Każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon kontaktowy, nazwisko opiekuna oraz tytuł).
  • Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie.
  • Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w czasie wystawy na festynie „Święto mleka i miodu”

Laureatów konkursu wyłoni powołane przez organizatorów jury.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

Prace oceniane będą w kategoriach:

  • przedszkole i klasa 0
  • klasy     I-III
  • klasy     IV-VIII

Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce w danej kategorii oraz nagrody specjalne.

Prace konkursowe oraz podpisaną klauzulę RODO należy dostarczyć do 27 czerwca 2024 r. na adres:
Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek
ul. Żeromskiego 24 b
 23-213 Zakrzówek

Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „Święta mleka i miodu” a.d. 2024.

Regulamin oraz klauzula RODO dostępne do pobrania poniżej.