Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Nabór do Konkursu od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Co trzeba zrobić?
1. wypełnić kartę zgłoszeniową
2. przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła

Etapy Konkursu: wojewódzki i ogólnopolski

Wybór Laureatów i Finalistów:
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w Warszawie

Organizator: Kancelaria Prezydenta RP
Patronat Honorowy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

Szczegóły: prezydent.pl/malzonka-prezydenta