IV Kongres KGW w Gminie Zakrzówek – relacja

12 listopada 2022 r. W Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek odbył się IV Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia było KGW z Rudnika Pierwszego we współpracy z CKiB w Gminie Zakrzówek, który honorowym patronatem objął Wójt Gminy Zakrzówek Pan Józef Potocki. W wydarzeniu wzięło udział 12 KGW i Stowarzyszeń z terenu Gmina Zakrzówek. W trakcie spotkania dyskutowano na temat działalności i planów na rzecz promocji naszej gminy w środowisku lokalnym i na terenie powiatu i województwa lubelskiego. Uczestnicy kongresu mogli próbować regionalnych potraw oraz mieli możliwość degustacji pasztetu zakrzowieckiego przygotowanego przez każde koło oraz posłuchać pieśni ludowych w wykonaniu Zespołu Rudniczaki z Rudnika Pierwszego jako niespodziankę. Dziękujemy za obecność Wójtowi Gminy Zakrzówek Panu Józefowi Potockiemu, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Agnieszce Makuch, Kierownik USC w Zakrzówku Pani Monice Krawiec, Kierownik OPS w Zakrzówku Pani Monice Kołtun, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Pani Wiolecie Wilkos, Kierownik KRUS w Kraśniku Pani Małgorzacie Kopeć, Kierownik Biura Powiatowego AR i MR Pani Teresie Jachura, Prezes Rady Kobiet Powiatu Kraśnickiego Pani Teresie Kamela, Wiceprezes Rady Kobiet Powiatu Kraśnickiego Pani Irminie Gładysz i wszystkim uczestnikom z KGW z terenu gminy.

Relacja fotograficzna: FACEBOOK

W imieniu Wójta Gminy i Dyrektora CKiB w Gminie Zakrzówek, pragniemy podziękować i wyrazić wdzięczność wszystkim członkom Kół i Stowarzyszeń za dotychczasową pomoc, pracę i życzliwość. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwa jest realizacja planów i działań na rzecz naszej gminy. Satysfakcji z dalszych inicjatyw podejmowanych dla Zakrzowieckiego Społeczeństwa z życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.