Dumni z Polski – podsumowanie

I edycja Rajdu pokazała nam jak ogromny potencjał drzemie w tym przedsięwzięciu. Chcemy kontynuować tę formę wspierania aktywizacji i rozwoju duchem (i ciałem) mieszkańców naszego regionu, dlatego właśnie zadecydowaliśmy się na zorganizowanie I Patriotycznego Rajdu Rowerowego „Dumni z Polski”.

Dzięki Rajdowi udało nam się wspólnie zrealizować założone cele rajdu i zaktywizować dzieci, młodzież i dorosłych z terenu naszej gminy ale i całego regionu do poznawania świata i ludzi poprzez wspólny rajd wymagający wysiłku fizycznego, dający szanse doświadczyć niezapomnianych doświadczeń z otaczającą przyrodą, pięknem polskich krajobrazów. Rajd w swojej formule pobudził i kreował postawy patriotyczne rozumiane jako współczesny patriotyzm opierający się zarówno na kształtowaniu umiłowania Ojczyzny rozumianej jako naszego kraju ale także do budowania trwałych relacji między ludźmi.

ZDJĘCIA NA NASZYM FACEBOOKU

Relacja na Facebooku Wschodu Lubelskich Serc | Relacja portalu Kraśnik24.pl | Fotogaleria IloveZaksa

Dziękujemy serdecznie wszystkim KGW z naszej gminy oraz Klubowi Kobiet Aktywnych za poczęstunek i organizację punku regeneracyjnego na mecie. Dziękujemy Ochotniczym Strażom Pożarnym za pomoc przy organizacji i zabezpieczenie trasy Rajdu.