CKiB – Beneficjent Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.


W ramach zadania zakupiono:
• projektor multimedialny,
• urządzenie wielofunkcyjne,
• 2 komputery przenośne,
• monitor interaktywny.


Koszt ogółem zadania wynosił 18 423,00 zł, z tego 15 214,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.