Basen – ważny komunikat

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności dziecka w wyjeździe, by nie blokować miejsca innym chętnym osobom z listy rezerwowej. Dwukrotny brak informacji o nieobecności, skutkować będzie usunięciem dziecka z listy z brakiem możliwości ponownego zapisu.

Zgłoszeń o nieobecności w wyjeździe na basen można dokonywać pod numerem telefonu: 81 825 38 49 lub w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Dziękujemy.

Lista na wyjazd 22 października jest już zamknięta. Termin kolejnego wyjazdu 29.10.2022 r.